Privacy policy

PRIVACY VERKLARING – HET KLEURENGEBEUREN

 

Dit is de privacy verklaring van Het Kleurengebeuren (“Wij”) van Natascha Pelgrom. Het Kleurengebeuren is een eenmanszaak gevestigd in (1187 WP) Amstelveen aan de Willem Elsschotlaan 1, onder kvk nummer 74162039.

 

Heeft u vragen over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen via info@hetkleurengebeuren.nl of per post op bovenstaand adres.

 

Het Kleurengebeuren acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze privacy verklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze privacy verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy verklaring heeft betrekking op onze website, www.hetkleurengebeuren.nl en gerelateerde websites en diensten (waaronder instagram cursussen) en producten (waaronder e-books).

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Als u gebruik maakt van websites en/of diensten en/of producten die Het Kleurengebeuren aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of producten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

GRONDSLAGEN EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als er een juridische grondslag is. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u hier toestemming voor heeft gegeven, op basis van uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang of het voldoen aan een wettelijke verplichting ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Persoonlijk advies
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het leveren van het product
 • Nieuwsbrief
 • Social media
 • Reviews en klanttevredenheidsonderzoek
 • Analyseren van uw activiteiten op de website van Het Kleurengebeuren
 • Contact via e-mail en telefoon
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het Kleurengebeuren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

In geval wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van uw toestemming, kunt u die te allen tijde kunt intrekken.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, dat wil zeggen zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring.

UW RECHTEN

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

DELEN MET ANDEREN

 

We delen uw gegevens met onze verwerkers zoals Mailchimp en Moneybird in verband met onze bedrijfsvoering. Wij zullen verder uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken persoonsgegevens in beginsel binnen de EER, te weten in Nederland. Voor zover wij gebruik maken van (software) leveranciers die (deels) gegevens verwerken buiten de EER zullen wij aan de op dat moment geldende voorwaarden ten aanzien van AVG compliance voldoen.

ANALYTICS

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

COOKIES

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies waarbij geen persoonsgegevens worden verwerkt.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

BEVEILIGING

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Overdrachten alleen over SSL

 

VRAGEN

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of inzage wilt in de gegevens die wij van u verzamelen stuur dan een email met uw verzoek naar info@hetkleurengebeuren.nl